Delatnosti

[ux_banner height=”20%” bg=”417″ bg_color=”rgb(0, 0, 0)” bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”49% 43%” parallax=”4″] [text_box width=”100″ width__sm=”100″ scale__sm=”131″ animate=”fadeInUp” parallax=”-3″ position_x=”50″ position_y=”50″ text_depth=”1″]

DELATNOSTI

[/text_box] [/ux_banner] [section label=”Media Right” bg_color=”rgb(5, 5, 5)” padding=”60px”] [row style=”large” v_align=”middle”] [col span=”8″ span__sm=”12″ align=”left”]

PRIMARNE DELATNOSTI METAL LOGISTIC d.o.o.:

1. Otkup sekundarnih sirovina
2. Prevoz i manipulacija robe
3. Presovanje / baliranje robe
4. Sortiranje robe
5. Sečenje robe
6. Briketiranje
7. Prodaja robe

METAL LOGISTIC D.O.O. će se uspostavljanjem, održavanjem Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 i Sistema upravljanje zaštitom životne sredine ISO 14001:2015 osigurati da svi zaposleni u potpunosti primenjuju Politiku kvaliteta i zaštite životne sredine i doprinose ostvarivanju postavljenih ciljeva preduzeća; Uvek držati korak sa novim tehnologijama i obezbediti adekvatnu obuku celokupnog osoblja u cilju efikasnog obavljanja radnih zadataka.

Sistem menadžmenta kvalitetom i Sistem upravljanja zaštitom životne sredine preduzeća METAL LOGISTIC D.O.O. zadovoljava zahteve ISO 9001: 2015 I ISO 14001:2015.

[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”509″] [/col] [/row] [/section]