Nova internet prezentacija

Od 18.03.2019-te nova unapređena internet prezentacija kompanije Metallogistic d.o.o.