Metallogistic kupio nove objekte

Metallogistic d.o.o. kupio zemljište i pogone bivše fabrike PDM Petar Drapšin iz Mladenovca.