Metal Logistic d.o.o. Pančevo je društveno odgovorna kompanija koja poseduje sve neophodne dozvole izdate od strane republičkih organa kojima se bliže uređuje način sakupljanja, transporta i skladištenja sekundarnih sirovina. Za adekvatnu realizaciju poslovne politike i obavljanje delatnosti koristimo specijalnu mehanizaciju koja je isključivo namenjena i snabdevena opremom kojom se osigurava sigurno, brzo, kvalitetno i što je najbitnije kompletno uklanjanje i zbrinjavanje neopasnog otpada, sa svih lokacija unutar teritorije Republike Srbije.

UPRAVLJANJE OTPADOM

Kao firma kojoj je osnovna delatnost upravljanje otpadom, nudimo kompletna rešenja za upravljanje otpadom od planiranja do direktnog preuzimanja otpada, bilo samostalno, bilo sa firmama partnerima, kada je u pitanju opasan otpad.